Payment: GiftPattaya offers several payment options, including:PayPal Bank Wire Transfer  SWIFT Western Union  Payoneer Wise.com​  click here

Online only

CUP CAKE SET

CUP CAKE SET PATTAYA

New product

คัพเค้กหวาน 6 ชิ้น ชุดคัพเค้กทั่วไปหมายถึงการรวมกันของสิ่งของที่ใช้ในการทำหรือตกแต่งคัพเค้ก ชุดคัพเค้กพื้นฐานอาจประกอบด้วยถ้วยคัพเค้กหรือกระดาษรองอบ ถาดมัฟฟินหรือพิมพ์คัพเค้ก และชามผสม รวมทั้งถ้วยตวงและช้อนตวง ชุดคัพเค้กขั้นสูงอาจมีเครื่องมือสำหรับตกแต่งเช่น ถุงบีบและหัวบีบ โรยหน้า และท็อปปิ้งตกแต่งอื่น ๆ

More details

฿1,765.50

ชุดคัพเค้กหวาน 6 ชิ้น

ชุดคัพเค้กหมายถึงชุดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหรือตกแต่งคัพเค้ก โดยชุดคัพเค้กพื้นฐานอาจประกอบด้วยถ้วยคัพเค้กหรือกระดาษรองอบ ถาดมัฟฟินหรือพิมพ์คัพเค้ก และชามผสม รวมถึงถ้วยตวงและช้อนตวง ชุดคัพเค้กที่มีอุปกรณ์ขั้นสูงอาจรวมถึงเครื่องมือตกแต่ง เช่น ถุงบีบและหัวบีบ โรยหน้า และท็อปปิ้งตกแต่งอื่น ๆ

ชุดคัพเค้กมักใช้สำหรับการอบและตกแต่งคัพเค้กในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด งานแต่งงาน และวันหยุด นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการอบขนมในชีวิตประจำวันหรืออบขนมกับเด็ก ๆ ได้อีกด้วย

Write a review